บริษัท เอ็มพีซี คูล จำกัด ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ข้อมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

บริษัท เอ็มพีซี คูล จำกัด ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ข้อมูลอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นในระบบรถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain) กับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
คุณเศรษฐวัจน์ ตั้งกระกูลดิลก ผู้จัดการอาวุโส (ด้านซ้าย) และคณะทีมงาน จาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มพีซีคูล จำกัด โดย คุณมนู สุขวัจนี กรรมการผู้จัดการ(ด้านขวา) “ ผู้ผลิตรถห้องเย็นและรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์รายใหญ่ในประเทศที่สามารถผลิตตู้บรรทุกสินค้าห้องเย็นและเครื่องทำความเย็นภายใต้แบรนด์เดียวกัน” มีโรงงานประกอบตู้บรรทุกรักษาอุณหภูมิ (รถห้องเย็น) พร้อมศูนย์บริการหลังการขายแบบครบวงจร เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ รับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย 1ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสินค้า “เอ็มพีซีคูล”
โดยมีวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ภาพรวมของตลาด เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็น รถขนส่งห้องเย็น (Cold Chain) อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐาน ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด การตรวจสอบอย่างเข้มข้น เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย