บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ได้รับรางวัล UN Women 2022 สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment
นางสาวสุดากาญจน์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CAO และ ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CEO บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด นำทีมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “เพื่อก้าวข้ามเรื่องเพศในการทำงาน และถูกจำกัดความว่า ใครต้องเหมาะสมกับงานไหนนั้น เราจึงร่วมเป็นหนึ่งในการก้าวผ่านข้อจำกัดทางความคิด” โดยได้รับการการันตีจาก รางวัล WEPs Awards

02.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: kao Mong Kol Group

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง