บริษัท มังคิ คิง ฟูด (MOKI) สนับสนุนเต้าหู้ในกิจกรรมงานวันเด็กปี 2566

ทางบริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ได้มอบเต้าหู้โปรตีนตราโมคิให้กับ ศูนย์เยาวชนบางเขน และ  พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ. ปทุมธานี เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารสำหรับกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566

ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายขาย โทร 02-9460293
Facebook : บุกแปรรูป โมคิ

9krapalm-23.1.66.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง