บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด ผู้ผลิต จำหน่าย ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ในครัวเรือน เดินหน้าเสริมทัพพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล สู่ระบบดิจิทัล โดยเลือกใช้ Software ERP มาตรฐานระดับโลก SAP Business One และวางใจให้ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เป็นผู้ให้คำปรึกษาและวางระบบ ดำเนินการจัดประชุม Kick-Off Meeting แบบออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้จัดการประชุมออนไลน์ “SAP Business One Kick-Off Meeting” เปิดตัวโครงการ สำหรับการวางระบบ SAP Business One หรือ SAP B1 ซึ่งเป็น Software ERP ที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และความเสถียรภาพสูง รองรับทุกกระบวนการทำงานในยุค Digital Transformation โดย บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงระบบการเงิน บัญชี การผลิต เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งการมีระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงทุกข้อมูลในที่เดียวกันและเห็นข้อมูลได้แบบ Real Time จะช่วยส่งเสริมทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การตรวจสอบ วางแผน และการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำและเพิ่มความได้เปรียบในโลกธุรกิจในปัจจุบัน

โดยการวางระบบ SAP Business One ในครั้งนี้ บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด ได้ไว้วางใจ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ที่ปรึกษาโซลูชั่นบริหารจัดการธุรกิจ เข้ามาเป็นผู้ให้คำปรึกษาทั้งเรื่องของข้อมูลและเป็นผู้วางระบบ โดย เน็กซัสฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็น Business Partner ในครั้งนี้ และพร้อมที่จะนำประสบการณ์กว่า 20 ปี รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เน็กซัสฯ ยังคงมีความพร้อมให้คำปรึกษา วางโซลูชั่น รวมถึงการดำเนินการในทุก Process ภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะระบบ SAP B1 จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของ บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด
#NexusBusinessPartner #NexusGrowthTogether #NexusTrustPartner #NexusResource #SAPBusinessOne

สนใจระบบ SAP Business One หรือต้องการปรึกษาโซลูชั่น ติดต่อได้ที่
Call: +66 (0) 2 091 1900
Website: www.nexus-sr.com
Email: info.th@nexus-sr.com
Line OA: @NEXUS-SR.COM

เกี่ยวกับ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด
เน็กซัสฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นบริษัทให้คำปรึกษา และติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจระดับองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เรามุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเดิมให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมกับบุคลากร เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์สูงสุดแก่ธุรกิจ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจการจัดจำหน่าย, ธุรกิจการค้า, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการให้บริการ
ในฐานะตัวแทนจำหน่ายโซลูชัน SAP, Blue Yonder, MuleSoft และอื่นๆ ซึ่งเราให้บริการแบบครบวงจร อาทิ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โซลูชั่นการออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการและการติดตั้งระบบ การกำหนดปรับเปลี่ยนโซลูชัน การบริการสนับสนุนและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรที่ใช้โซลูชันบริหารจัดการธุรกิจ

เกี่ยวกับ SAP Business One
SAP บริษัทชั้นนำด้าน Business และ Technology Solution ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมนี เมื่อปี 1972 เป็นซอฟต์แวร์ทางด้าน Enterprise Resource Planning หรือ ERP ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้ทันทีและทั่วถึงทั้งบริษัทอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิต จัดซื้อ คลัง บัญชี เป็นต้น โดย SAP Business One เป็น ERP ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตอบสนองความต้องการและจัดการธุรกิจได้อย่างครอบคลุม ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจ SMEs มีผู้ใช้งานระบบ SAP Business One มากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก

PR-news_Nexus_-cover-image_size-1280x720.jpg