บริษัท ครีเดนซ์ มอบกระดาษชำระเจนเทิล ให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

กลุ่มวังขนาย โดยบริษัท ครีเดนซ์ จำกัด มอบกระดาษชำระเจนเทิล จำนวน 3,720 ม้วน
ให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจิตอาสาจากมูลนิธิดวงประทีป
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
โดย นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ มูลนิธิดวงประทีป

unnamed-file.jpg