“บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)” ร่วมบริจาคเงินหนุนศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 200,000 บาท สู้วิกฤต COVID-19 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย
เมื่อ (19 ส.ค.64) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท พร้อมด้วยอาหารว่างและน้ำผลไม้ จำนวน 170 ชุด จากคุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม และชมตู้อบโอโซน ฆ่าเชื้อที่คิดค้นโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
คุณสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ประเทศไทยจึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ โดยจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19
บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม-โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน และกลับสู่การใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุด “บริษัทฯจึงได้ร่วมบริจาคเงิน 200,000 บาท สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม-โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งเป้าอย่างน้อย 30,000 รายต่อเดือน โดยได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จากวันที่ 7 มิถุนายน จนถึง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 รวมบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เป็นจำนวนสะสม 42,543 คน การที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมอาสาเป็นหน่วยร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั่วถึงที่สุด และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในประเทศไทย

“ขอขอบคุณ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)” ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปเป็นงบประมาณด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งค่าอาหารของบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ซึ่งต้องมาปฏิบัติหน้าที่ราว 150-200 คนต่อวัน การสนับสนุนของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)แสดงให้เห็นถึงจิตอาสาในส่วนขององค์กรที่มาร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างมีรอยยิ้มและประเทศไทยจะกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้งในเร็ววัน” ดร.รัชนีพร กล่าว
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น ชุด PPE อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการนักศึกษา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903 คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990