นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 ต.ค. 64!!

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 ต.ค. 64!!
การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิด!!!
.
ทุนเรียนฟรี มีถึง 3 ประเภททุนการศึกษา (เฉพาะภาคปกติ)
.
+ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
.
+ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน) ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
.
+ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะฯ ช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร) จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
.
นิเทศนิด้าพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกสาขา เราเป็นสถาบันของรัฐที่มีทุนการศึกษาให้ทุกปีและทุกประเภท เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม จึงจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มกำลัง
.
สนใจสมัครออนไลน์>> Website : http://entrance.nida.ac.th/ (เลือกประเภททุนที่ต้องการสมัครในเว็บไซต์ “รับสมัคร” ได้เลยค่ะ😊)
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เด็กนิเทศ BIG DATA https://www.facebook.com/deknitadebigdata/
Twitter : deknitadebigdata https://twitter.com/deknitadedata
Website : http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=15
.
สอบถามข้อมูลโทร
0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690

ทุนเรียนฟรี-DATA-1000.jpg