นิเทศ@นิด้าเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)

นิเทศ@นิด้าเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)
Master of Arts Programme in Communication Management with Data Analytics
.
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่สนใจการสื่อสาร ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์
*อาวุธสำคัญของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล
* สร้างโอกาสทางการตลาดด้วย Big Data Analytics
* เรียนรู้การจัดการกับ DATA เชิงนิเทศศาสตร์
* บริหารจัดการ และวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
.
สอนแบบเน้นประสบการณ์จริงจากการทำงาน โดยวิทยากรประจำสาขากูรูด้าน Data Analytics แนวหน้าชั้นนำของไทย
.
ระยะเวลาการรับสมัคร
ภาคปกติ : เปิดรับสมัคร – 15 ตุลาคม 2564
ภาคพิเศษ : เปิดรับสมัคร – 5 พฤศจิกายน 2564
.
ระยะเวลาเรียน
ระยะเวลา 2 ปี อาจจบได้เพียง 1.5 ปีเท่านั้น!
ภาคปกติ : เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคปกติ : ประมาณ 97,000 บาท
ภาคพิเศษ : ประมาณ 240,000 บาท
.
พิเศษ! ทุนส่งเสริมการศึกษา (เฉพาะภาคปกติ)
ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรีและมีค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรีเฉพาะค่าหน่วยกิต
ทุนประเภทที่ 3 ออกค่าหน่วยกิตให้กึ่งหนึ่ง
.
สนใจสมัครออนไลน์ ได้ที่
Website : http://entrance.nida.ac.th/
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เด็กนิเทศ BIG DATA https://www.facebook.com/deknitadebigdata/
Twitter : deknitadebigdata https://twitter.com/deknitadedata
Website : http://gscm.nida.ac.th/th/course-master-desc.php?id=15
.
สอบถามข้อมูลโทร
0-2727-3759, 0-2727-3764, 09-0678-4690