นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ณ โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท จังหวัดกระบี่

2.jpg