นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการนวดไทย (Thai Massage Technique)

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการนวดไทย (Thai Massage Technique) ตามโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการนวดไทย การนวดสปา การนวดเพื่อสุขภาพ และเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับแรงงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

5.jpg