นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้นางสาวพเยาว์ บุญช่วย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างในธุรกิจ SMEs

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้นางสาวพเยาว์ บุญช่วย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างในธุรกิจ SMEs เพื่อติดตามผลนายจ้างที่ได้รับเงินอุดหนุน ว่าสามารถรักษาระดับการจ้างงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 หรือนายจ้างที่ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ หรือนายจ้างที่ไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกระทรวงแรงงานในจังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่องและสามารถส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้างและว่างงาน โดยมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ประธานคณะทำงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก และอำเภอเขาพนม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1) โรงแรมกระบี่ไทยวิลเลจ
2) บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะซัน การ์ด จำกัด
3) บริษัทรักษาความปลอดภัยทชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1.jpg