นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2565 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ หจก.ไร่เลย์ เบย์รีสอร์ท เลขที่ 145 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง