นางสาวพเยาว์ บุญช่วย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการนวดไทย

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้นางสาวพเยาว์ บุญช่วย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการนวดไทย Thai Massage ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 มิถุนายน 2565 ตามโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน ซึ่งประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดมะม่วงเอน ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่