Lazada

ธนาคารชั้นนำด้านการเดินเรือ จับมือบริษัทประกันภัยทางทะเล ปูทางสู่เป้าหมายควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ธนาคารขนส่งทางทะเล 30 แห่ง ร่วมกับบริษัทและโบรกเกอร์ประกันภัยทางทะเล 16 แห่ง ประกาศในวันนี้ว่า Poseidon Principles จะเพิ่มเป้าหมายใหม่ที่สอดคล้องกับอนาคตการควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ความมุ่งมั่นใหม่นี้สะท้อนหลักการของ Poseidon Principles ที่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานของ UN และวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศล่าสุดในปัจจุบัน

Poseidon Principles มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษให้สอดคล้องกับเป้าหมาย net-zero ทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ Poseidon Principles ได้กำหนดกรอบการทำงานสำหรับสถาบันการเงินและบริษัทประกันทางทะเล เพื่อประเมินและรายงานต่อสาธารณะเกี่ยวกับแผนการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศในภาคส่วนการเงินสำหรับอุตสาหกรรมเดินเรือและการประกันภัยทางทะเล พร้อมเป้าหมายในการดำเนินการด้านสภาพอากาศทั่วโลก

Michael Parker ประธาน Global Shipping, Logistics & Offshore, Citi และประธาน Poseidon Principles for Financial Institutions กล่าวว่า “ความเร่งด่วนมีความชัดเจน บทบาทของการขนส่งในเศรษฐกิจโลกทำให้เราต้องเร่งความทะเยอทะยานของเรา ไปสู่เป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามของความตกลงปารีส ความทะเยอทะยานใหม่นี้จะช่วยให้ Poseidon Principles ยังคงมีบทบาทในการจูงใจและสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอนในการขนส่ง”

Poseidon Principles มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานของ International Maritime Organization ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศอย่างน้อย 50% ภายในปี 2593 ขณะที่ Poseidon Principles for Marine Insurance ยังมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการลดการปล่อยมลพิษลง 100% ภายในปี 2593

ความมุ่งมั่นใหม่ที่ประกาศในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อการกำหนดเป้าหมายใหม่ที่อิงตามแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักดีได้รับการยอมรับและนำไปปรับใช้โดยสมาชิกของโครงการริเริ่มต่าง ๆ แล้ว เหล่าผู้ลงนามจะประเมินผลงานของตนกับเป้าหมายหลัก 2 ประการ ได้แก่ เป้าหมายที่สอดคล้องกับการลดการปล่อยมลพิษลง 50% ของ IMO ภายในปี 2593 และอีกเป้าหมายที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย net-zero ภายในปี 2593 และควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในปี 2643 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านอุณหภูมิในความตกลงปารีส และการทำให้เป้าหมายที่สองมีความสอดคล้องกับการควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสนั้น จำเป็นต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลุมก๊าซเรือนกระจกทุกชนิด และการปล่อยมลพิษตลอดวงจรชีวิต

Patrizia Kern-Ferretti ตำแหน่ง Head Marine, Swiss Re Corporate Solutions และประธาน Poseidon Principles for Marine Insurance กล่าวว่า “การเข้าถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซที่แท้จริงผ่าน Poseidon Principles จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในธุรกิจของเราและในระบบเศรษฐกิจจริง การกำหนดแนวทางการกำจัดคาร์บอนทั่วโลกร่วมกันจะช่วยให้เราตัดสินใจทางธุรกิจที่สะท้อนถึงวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศล่าสุดที่มีอยู่ได้ นี่คือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเรา”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญาดังกล่าวได้ในคำชี้แจงความมุ่งมั่น หรือ Ambition Statement

เกี่ยวกับ Poseidon Principles
Poseidon Principles for Financial Institutions และ Poseidon Principles for Marine Insurance เป็นกรอบการทำงานเพื่อประเมินและรายงานความสอดคล้องในผลงานด้านการขนส่งทางเรือของสถาบันการเงินและผลงานด้านเรือและเครื่องจักรของบริษัทประกันภัยทางทะเลที่มีต่อสภาพอากาศ Poseidon Principles ตระหนักถึงบทบาทของสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยในการส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล โดยได้จัดเตรียมเครื่องมือให้แก่บริษัทเหล่านี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับลูกค้า รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

กรอบแนวคิดของ Poseidon Principles ทั้งสองแบบสร้างขึ้นบนหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติตามเป้าหมายด้านสภาพอากาศ ความรับผิดชอบ การบังคับใช้ และความโปร่งใส ซึ่งจะแบ่งปันร่วมกับ Sea Cargo Charter โครงการริเริ่มทั้งสามนี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของ Global Maritime Forum มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในภาคการค้าทางทะเลทั่วโลก ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรม และสนับสนุนอนาคตที่ดีกว่าสำหรับอุตสาหกรรมและสังคม

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1902874/Global_Maritime_Forum_Logo.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1902875/Global_Maritime_Forum_Logo.jpg