ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโลก เลดี มิเรลล์ และ เซอร์ เดนนิส กิลลิงส์ มุ่งส่งเสริมผู้นำแห่งอนาคตในวงการสาธารณสุข

มูลนิธิปาสเตอร์ สหรัฐอเมริกา (Pasteur Foundation US) และ สถาบันปาสเตอร์ (Institut Pasteur) มีความยินดีที่จะประกาศมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโลก เลดี มิเรลล์ และ เซอร์ เดนนิส กิลลิงส์ (Lady Mireille and Sir Dennis Gillings Global Public Health Fellowships) ประจำปี 2566 โดยผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์จะมีโอกาสได้รับความรู้ทางธุรกิจและการเงินเพิ่มเติม พร้อมด้วยทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในวงการสาธารณสุข และสร้างอิทธิพลต่อคนรุ่นหลังต่อไป

ทุนนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ของ เลดี มิเรลล์ กิลลิงส์ (Lady Mireille Gillings) และดูแลโดยกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge), วิทยาลัยสาธารณสุขโลกกิลลิงส์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา (University of North Carolina Gillings School of Global Public Health) และมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย (Concordia University) ในมอนทรีออล ความร่วมมือนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันปาสเตอร์ในฝรั่งเศส จึงมั่นใจได้ว่าเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางวิชาการที่หลากหลาย ความเป็นผู้นำของคณาจารย์ ความเชี่ยวชาญ และโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้

“ผู้นำแห่งอนาคตในวงการสาธารณสุขต้องมีทักษะในสามด้านที่ดิฉันเรียกว่า 3M ได้แก่ Management (การจัดการ) Money (การเงิน) และ Medicine (การแพทย์)” เลดี มิเรลล์ กิลลิงส์ กล่าว “ทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความรู้ทางธุรกิจนอกเหนือจากประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกรุ่นต่อไป”

ทุนหลังปริญญาเอกระยะเวลา 2 ปี มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังความเข้าใจทางการเงินและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เพิ่มเติมจากความเป็นเลิศด้านการวิจัย ด้วยการมอบทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จในวงการสาธารณสุข ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกินสองปีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ วิทยาลัยสาธารณสุขโลกกิลลิงส์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา หรือมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดีย

ศาสตราจารย์ เซอร์ สจ๊วต โคล ( Professor Sir Stewart Cole) เครื่องราชอิสริยาภรณ์นักบุญไมเคิลและจอร์จ (KCMG) และราชบัณฑิตแห่งราชสมาคมอังกฤษ (FRS) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสถาบันปาสเตอร์ กล่าวว่า “สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราตระหนักว่าวิทยาศาสตร์ต้องก้าวข้ามพรมแดนทั้งหมด เราได้เห็นความสำคัญของการผสมผสานวิทยาศาสตร์และทักษะทางธุรกิจเข้าด้วยกัน และทุนการศึกษานี้ก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือข้ามพรมแดนในหลากหลายสาขาวิชา”

คุณเกร็ก คอร์ซิโก ( Greg Corsico) ผู้อำนวยการมูลนิธิปาสเตอร์ สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโลก เลดี มิเรลล์ และ เซอร์ เดนนิส กิลลิงส์ ได้รับเงินทุนและการสนับสนุนจากผู้นำที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์อย่าง เลดี มิเรลล์ กิลลิงส์ โดยมอบโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างความเป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์กับความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำด้านการสาธารณสุขรุ่นใหม่มีรากฐานที่มั่นคงสำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนต่อไป”

มูลนิธิปาสเตอร์ สหรัฐอเมริกา

มูลนิธิปาสเตอร์สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา ผ่านการมอบทุนการศึกษาหลังปริญญาเอก การฝึกงานภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี และโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ด้วยการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากมิตรสหายและผู้สนับสนุนมากมาย มูลนิธิปาสเตอร์ สหรัฐอเมริกา จึงสามารถมอบทุนหลังปริญญาเอกให้แก่ผู้ขอรับทุนมากกว่า 200 คนเพื่อทำงานที่สถาบันปาสเตอร์

สถาบันปาสเตอร์

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2430 สถาบันปาสเตอร์ก็เป็นผู้นำด้านการวิจัยโรคติดเชื้อ ประสาทวิทยาศาสตร์ และการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด นับเป็นเวลากว่า 128 ปีแล้วที่สถาบันได้อุทิศตนให้กับการป้องกันและรักษาโรค ผ่านการวิจัย การสอน และโครงการริเริ่มด้านการสาธารณสุข โดยนักวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันปาสเตอร์หลายพันคนทั่วโลกได้แบ่งปันค่านิยมที่เป็นเสาหลักของชุมชนสถาบันปาสเตอร์ ดังนี้

-การสร้างสรรค์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซ้ำใคร
-การอุทิศตนเพื่อนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้
-การตอบสนองความต้องการด้านการสาธารณสุขโลกโดยอิงหลักมนุษยนิยม
-การมุ่งมั่นแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญกับประชาคมระหว่างประเทศ

สถาบันปาสเตอร์เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งอาศัยความเมตตาและการสนับสนุนจากสาธารณชนในการดำเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ โดยทางสถาบันมีห้องปฏิบัติการมากกว่า 130 แห่ง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ศูนย์การสอน และธนาคารชีวภาพ นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายระหว่างประเทศของสถาบันปาสเตอร์ (Institut Pasteur’s International Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 33 แห่ง ใน 5 ทวีป โดยแต่ละแห่งมีส่วนอย่างมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยในท้องถิ่น รวมถึงการเฝ้าระวังด้านสุขภาพในระดับโลก

ด้วยโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และประวัติอันทรงเกียรติในฐานะแหล่งกำเนิดจุลชีววิทยา สถาบันปาสเตอร์จึงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งการวิจัยทางชีววิทยาและการประยุกต์ใช้ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ลำดับความสำคัญในปัจจุบันของสถาบันปาสเตอร์มีดังนี้

-การให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และประสาทวิทยา
-ความมุ่งมั่นในการสอบสวนโรคใหม่และโรคอุบัติใหม่
-มุมมองระดับโลกในการส่งเสริมประวัติศาสตร์ 128 ปีของสถาบันในการทำงานร่วมกับองค์กรด้านการสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุขใน 5 ทวีปทั่วโลก