ทำบุญเมือง ครบรอบ 111 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน 29 กันยายน 2564 – นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
*****