“ทรินา โซลาร์” และ “โลว์ คาร์บอน” ลงนามกรอบความตกลงจัดหาโมดูลระดับกิกะวัตต์ระยะเวลาหลายปี

เมื่อไม่นานมานี้ ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ผู้นำระดับโลกด้านเซลล์แสงอาทิตย์และโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบวงจร ได้ลงนามกรอบความตกลงระยะเวลาหลายปีกับ โลว์ คาร์บอน (Low Carbon Ltd.) บริษัทพลังงานหมุนเวียนระดับโลก ภายใต้กรอบความตกลงระยะเวลาสามปี ทรินา โซลาร์ จะจัดหาโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อย่างน้อย 1 กิกะวัตต์ให้แก่โครงการต่าง ๆ ของโลว์ คาร์บอน ทั่วทวีปยุโรป ในการนี้ ทรินา โซลาร์ เตรียมจัดหาโมดูลเวอร์เท็กซ์ เอ็น (Vertex N) 605 วัตต์ และเวอร์เท็กซ์ 670 วัตต์+ ให้แก่โครงการแรกของโลว์ คาร์บอน

การลงนามกรอบความตกลงกับทรินา โซลาร์ จะช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการวางแผนโครงการต่าง ๆ และจะช่วยให้กระบวนการทำสัญญาคำสั่งซื้อในอนาคตเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนถึงตอนนี้ โลว์ คาร์บอน ทำสัญญาจัดซื้อโมดูล 1 กิกะวัตต์แล้ว ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในระยะสั้น

จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาว

สำหรับโครงการแรกในเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรนั้น โลว์ คาร์บอน เลือกใช้โมดูลเวอร์เท็กซ์ เอ็น 605 วัตต์รุ่นใหม่ของทรินา โซลาร์ ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์ไอ-ท็อปคอน (i-TOPCon) ชนิดเอ็นไทป์ (n-type) ขนาด 210 มม. ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดถึง 605 วัตต์ โมดูลแบบกระจกสองชั้นรุ่นนี้มีค่าประสิทธิภาพสองหน้า (bifaciality) เพิ่มขึ้นเป็น 80% พร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น การเสื่อมสภาพต่ำลง การให้พลังงานสูงขึ้น และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยปรับเฉลี่ย (LCOE) ลดลง นอกจากนี้ โมดูลเวอร์เท็กซ์ เอ็น 605 วัตต์ ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบติดตามแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบความเป็นไปได้มากขึ้นให้แก่โครงการระดับสาธารณูปโภคในสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนที่สุด

ทรินา โซลาร์ เผยแพร่รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยผลิตภัณฑ์เวอร์เท็กซ์ เอ็น ขนาด 210 มม. (Trina Solar 210mm Vertex N Product White Paper) เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโมดูลชนิดเอ็นไทป์ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี คุณค่าของระบบ และความสามารถในการส่งมอบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่ https://pages.trinasolar.com/Vertex-N-Whitepaper.html

ส่วนทางด้านโมดูลเวอร์เท็กซ์ 670 วัตต์+ มีกำลังสูงยิ่งกว่า ด้วยค่าประสิทธิภาพสูงสุด 21.6% ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 210 มม. มาพร้อมดีไซน์แบบสองหน้าและประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่ที่มีแสงน้อย จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่โลว์ คาร์บอน กำลังจะพัฒนาขึ้น

จัสติน เธซิเจอร์ (Justin Thesiger) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการจัดการสินทรัพย์ของโลว์ คาร์บอน กล่าวว่า “ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นหลักชัยสำคัญสำหรับเรา ในขณะที่เรากำลังขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนไปทั่วโลก ความน่าลงทุนและความสามารถในการส่งมอบโมดูลปริมาณมากทำให้ทรินา โซลาร์ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรา”

ทรินา โซลาร์ ภูมิใจอย่างยิ่งกับความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้หุ้นส่วนทางธุรกิจสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา โดยทรินา โซลาร์ มีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการในทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยการพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ พร้อมผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ข้อตกลงต่าง ๆ อย่างเช่นข้อตกลงที่ทำร่วมกับโลว์ คาร์บอน เปิดโอกาสให้ทรินา โซลาร์ ได้ขับเคลื่อนโลกให้ก้าวหน้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดต่อไป