Lazada

“ทรินา โซลาร์” ชูโมดูล 600W+ เน้นการประหยัดต้นทุนต่อหน่วย พร้อมขับเคลื่อนตลาดเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยหลักการสำคัญ 4 ข้อ

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ได้นำเสนอหลักการที่มุ่งเน้นการประหยัดต้นทุนต่อหน่วย (LCOE) เพื่อลด LCOE ในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (PV) ที่มีกำลังสูง ประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือสูง และให้พลังงานสูง โดยหลักการนี้อิงตามประสบการณ์ในโลกความเป็นจริง ซึ่งรวมถึงแนวโน้มตลาดที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโลกที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์

โมดูลกำลังสูงกลายเป็นอุปกรณ์ประจำของตลาดโลก

ผลิตภัณฑ์พลังแสงอาทิตย์กำลังสูงกำลังแพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งเห็นได้ในงานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ อินเตอร์โซลาร์ ยุโรป (Intersolar Europe) ในเยอรมนีเมื่อเดือนพฤษภาคม และอินเตอร์โซลาร์ เซาธ์ อเมริกา (Intersolar South America) ในบราซิลในช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยผู้ผลิตโมดูลราว 30 รายได้นำผลิตภัณฑ์รุ่น 600W+ จำนวนกว่า 40 ตัวที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ PERC, HJT และ TOPCon มาจัดแสดง

ทรินา โซลาร์ ได้ส่งออกโมดูลขนาด 210 ที่มีกำลังการผลิตกว่า 30GW ไปทั่วโลก โดยภาคอุตสาหกรรมโดยรวมส่งออกกว่า 50GW นับจนถึงเดือนมิถุนายน ขณะที่อินโฟลิงค์ (InfoLink) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานหมุนเวียนชั้นนำระดับโลก คาดการณ์ว่า กำลังการผลิตของเซลล์ขนาด 210 มม.ในปีนี้จะแตะ 309 GW ส่วนโมดูลจะอยู่ที่ 344GW

สมรรถนะหลักของโมดูลแบบ 600W+ และกุญแจหลัก 4 ประการที่ทำให้ LCOE ต่ำ

การลด LCOE เป็นปัจจัยสำคัญมาโดยตลอดที่ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้า PV เพิ่มขึ้น และยังคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม PV

การลดการลงทุนเบื้องต้นในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในรอบวงจรชีวิตนั้น เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำให้ LCOE ลดลง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานสูงและมีประสิทธิภาพสูงเพิ่มพลังงานจากสตริง (string power) ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังลดต้นทุน BOS รวมทั้งลดการลงทุนในโครงการเบื้องต้นได้ โมดูลพลังแสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานสูงและมีความน่าเชื่อถือสูงนั้น จะเพิ่มพลังงานทั้งหมดที่ได้จากโรงไฟฟ้าหนึ่งแห่งได้ในช่วงตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งทรินา โซลาร์ พบว่าการมีกำลังสูง ประสิทธิภาพสูง พลังงานที่ได้สูง และความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งการลด LCOE ลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของโมดูลพลังแสงอาทิตย์ที่มีความเป็นเลิศ

หลักการ LCOE ทำให้โมดูล 600W+ แพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก

โมดูล Vertex 600W+ ของทรินา โซลาร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลัก ๆ 4 ข้อดังที่ระบุไปได้อย่างครบถ้วน และยังได้รับการพิสูจน์มาแล้วในโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ต่าง ๆ และจากบุคคลที่สาม ซึ่งเมื่อรวมคุณสมบัติเหล่านี้กับการลด LCOE ก็จะทำให้เราได้รับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นหลักการที่มุ่งเน้น LCOE

เมื่อเทียบกับโมดูลปกติในตลาด โมดูล 600W+ ทำให้พลังงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น 125W-130W ประสิทธิภาพของโมดูลเพิ่มขึ้น 0.3%-0.5% และการให้พลังงานเพิ่มขึ้น 1.51%-2.1% ต่อวัตต์ อีกทั้งโมดูล 600W+ ยังผ่านการทดสอบด้าน static mechanical load และการทดสอบที่มีความเข้มงวดอื่น ๆ อีก 5 รายการมาแล้ว และยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสภาพอากาศที่แปรปรวน

ด้านองค์กรภายนอก อาทิ แบล็ก แอนด์ วีทช์ (Black & Veatch), ดีเอ็นวี (DNV), เอเนอร์ติส (Enertis) และสถาบันระบบพลังงานแสงอาทิตย์ฟราวน์โฮเฟอร์ (Fraunhofer ISE) ได้ทำการวิเคราะห์คุณค่าเชิงขยายในโมดูลกำลังสูงรุ่น 600W+ ทั่วโลก ครอบคลุมสถานที่ที่มีการใช้งานหลัก ๆ 15 แบบ โดยผลการวิเคราะห์พบว่า โมดูล 600W+ ลด LCOE ได้ถึง 4.1% เมื่อเทียบกับ LCOE ของโมดูลอ้างอิงขนาด 540W

โมดูล 600W+ ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งสนับสนุนโรงไฟฟ้าระดับ GW หลายแห่ง โดยมีการใช้ในลาตินอเมริกา ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งในทะเลทรายและพื้นที่ทำประมง ในตลาดเชิงพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม ช่วยให้อุตสาหกรรมหลายกลุ่มบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำได้