บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จํากัด (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือของ H.I.S. Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น)
ทำการเปิดร้าน “Hannari Café de Kyoto” อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมและเสน่ห์ของเมืองเกียวโตผ่าน “อาหาร” และ “ผลิตภัณฑ์”
บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ ได้ร่วมมือกับจังหวัดเกียวโตส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดทำเพจ 「Kyoto Special」(https://histours.co.th/guide/location/kyoto)มาตั้งแต่ปี 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก บริษัทไม่สามารถจัดทำทัวร์และส่งเสริมด้านการท่องเกี่ยวได้

800-x-445.png