ดีพร้อม ยกระดับผู้ประกอบการ2.86หมื่นราย

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เปิดเผยว่า ดีพร้อมได้ถอดบทเรียนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับรับนโยบายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถการแช่งขันของผู้ประกอบการไทยดังนั้นในปี 2566 จึงดำเนินมาตรการ”ดีพร้อมโต”ผ่าน 4 กลไก โตได้ โตไว โตไกล โตยั่งยืน โดยมีเป้าหมายยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(SMEs)และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 13,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาทและดำเนินควบคู่ไปกับกิจกรรมพิเศษ เพื่อยกระดับประชาชนให้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 15,600 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นการยกระดับผู้ประกอบการรวม 28,600 ราย สร้างเศรษฐกิจรวม 7,500 ล้านบาท
นอกจากนี้ในปี 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนโยบาย MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน จึงได้สั่งการให้ ดีพร้อม พัฒนาโมเดลการส่งเสริมอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ “โมเดลชุมชนดีพร้อม” ที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปพร้อมกับชุมชน ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และยังมีการดำเนินกิจกรรมพิเศษได้แก่ การปฏิรูป DIPROM CENTER ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการภาคธุรกิจ การพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ (DIPROM Marketeer) การพัฒนานักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม และปั้นดีพร้อมรุ่นเยาว์สู่ดีพร้อมที่ยอดเยี่ยม
สำหรับการดำเนินงานปี 2565 ที่ผ่านมา ดีพร้อมได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ นโยบายดีพร้อมแคร์ (DIPROM CARE) ผ่านกลไกโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาผู้ประกอบการมากกว่า 14,000 ราย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 7,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน อาชีพดีพร้อม หนึ่งโครงการที่เป็นเรือธงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และขยายการให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกับดีพร้อมจากเดิมเฉลี่ยปีละ 10,000 ราย ไปสู่ 700,000 ราย ส่งผลให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพทางด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อยอดธุรกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ

IMG_0185.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: รัฐมน

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง