ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านรับคณะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยนายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของดั๊บเบิ้ล เอ ที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG ได้เข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยนำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษ เช่น เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในกลุ่มโรงงาน ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ รวมทั้งเข้าชมกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ ทั้งนี้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี