ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะนักเรียนเขตการศึกษาสระแก้ว

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ทราบขั้นตอนการผลิตกระดาษคุณภาพ และวัตถุดิบที่มาจากไม้ปลูกของเกษตรกร โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งทำให้ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นอุตสาหกรรมกระดาษที่เติบโตอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้องๆได้ชมการบรรยายที่นำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี