ดั๊บเบิ้ล เอ องค์กรสุขภาพดี สู่ชุมชนสุขภาพดี

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง จัดกิจกรรม “องค์กรสุขภาพดี สู่ชุมชนสุขภาพดี” โดยจัดตั้งกลุ่มชุมชนรักสุขภาพ ชวนประชาชนในพื้นที่ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มาร่วมออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที หากสามารถทำได้ตามเกณฑ์จะได้รับรางวัลจากดั๊บเบิ้ล เอ เป็นกำลังใจ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า บัตรกำนัลเงินสด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนและจัดต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนรอบโรงงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคภัย

6.21-ภาพข่าวองค์กรสุขภาพดีสู่ชุมชนสุขภาพดี.jpg