ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ารับเกียรติบัตร ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ ทั้งนี้ได้มอบกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ อุปกรณ์เครื่องเขียน และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care สำหรับใช้ในการจัดการแข่งขัน โดยมี พันเอกวันฉัตร แสงสว่าง เสนาธิการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายก

5.23-ภาพข่าวสนับสนุนฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ-ครั้งที่-22.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: da1991

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง