ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงาน “เดิน -วิ่ง ไปกับเราเพื่อเด็กกลุ่มอาการดาวน์”

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Double A Care เพื่อสุขอนามัย ให้กับมูลนิธิไฟฟ์ ฟอร์ออลล์ เพื่อคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อาทิ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ในกิจกรรม 2023 (Walk &Run For DownSyndrome) เดิน -วิ่ง ไปกับเราเพื่อเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เนื่องในวันดาวน์ซินโดรมโลก 21 มีนาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม และเกิดการยอมรับในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน โดยมี ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น ประธานมูลนิธิไฟฟ์ฟอร์ออลล์ (Five For All Foundation) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ

3.23-ภาพข่าวสนับสนุนกิจกรรมเด็กพิเศษ.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: da1991

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง