ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 105

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 105 โดยมีผู้บริหารและพนักงานรวมพลังทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต รวมทั้งยังมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางรมิดา รามัญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และนายรัชกฤต พยัคฆ์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ มาร่วมให้กำลังใจและมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ณ สำนักงานใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังมีเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ในพื้นที่สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา อีกด้วย