ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมเติมฝัน ปันรอยยิ้มให้น้องๆ

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมเติมฝัน ปันรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ส่งมอบความสุข โดยมอบสมุด อุปกรณ์การเรียน จักรยาน ตุ๊กตาและของเล่นเด็ก เพื่อเป็นของขวัญให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กว่า 50 หน่วยงาน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ดั๊บเบิ้ล เอ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

banner-ข่าวปันรอยยิ้ม.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: da1991

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง