Lazada

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์ ให้สาธารณสุขศรีมหาโพธิ

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความห่วงใย มอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 200 ลิตร ให้กับสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยผู้ป่วย และสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่สถานพยาบาล องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี