ดั๊บเบิ้ล เอ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งต่อความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care จำนวน 10,000 ชิ้นในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมี นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี(คนที่สองจากซ้าย) และนางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด (คนซ้ายสุด) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขให้กับบุคลาการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี