ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรม Safety and Happy Back to School ปีที่ 2

ดั๊บเบิ้ล เอ ห่วงใยสุขอนามัยในโรงเรียน จัดกิจกรรม “ Safety and Happy Back To School ปีที่ 2” มอบผลิตภัณฑ์ Double A Care อาทิ หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สบู่เหลวทำความสะอาดมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมทั้งหนังสือความรู้เรื่องโควิด-19และวัคซีน ให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ โรงเรียนวัดบุยายใบ โรงเรียนบ้านท่าตูม เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขอนามัยและดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในช่วงเปิดเรียน เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

6.23-ภาพข่าวกิจกรรม-Safety-Happy.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: da1991

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง