ดั๊บเบิ้ล เอ ต้อนรับเปิดเทอมอย่างปลอดภัยด้วยชีวิตวิถีใหม่ จัดกิจกรรม “โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” มอบผลิตภัณฑ์ Double A Care ได้แก่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สบู่เหลวล้างมือ แอลกอฮอล์ 75% และเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ ให้โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งต่อความห่วงใยและเพิ่มความปลอดภัยให้กับครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

11.21-ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด_1.jpg