ดับบลิวเอชเอ ร่วมกับอบต. ตาสิทธิ์ เตรียมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เสริมสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวแทนจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP และคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ในจังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ให้เป็นเส้นใยสิ่งทอธรรมชาติ

ปัจจุบัน WHA Group WHAUP และคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ อาทิเช่น ผักตบชวา หรือใบสับปะรด เพื่อนำเส้นใยจากวัสดุดังกล่าวมาทำเป็นสิ่งทอ โดยโครงการที่ยั่งยืนนี้จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมความพอเพียง และความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชน

ทั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมต่างตั้งใจฟังวิทยากรอธิบายถึงกระบวนการแปลงขยะเหลือใช้ทางการเกษตร ให้เป็นเส้นใยอินทรีย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กำลังมองหาวัสดุคุณภาพสูง อีกทั้งยังได้ชมเส้นด้ายและเส้นใยคุณภาพสูงที่แปรรูปแล้ว พร้อมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย

S__51150919.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: บริษัท แฟรนคอม เอเชีย จำกัด

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง