ซื้อตั๋ว 1 ใบ ได้ต้นไม้ 1 ต้น!

กรุงเทพประเทศไทย – Media OutReach – 1 พฤศจิกายน 2565 – สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคได้แบ่งปันถึงโครงการที่ต่อยอดมาจาก 1 Ticket, 1 Tree หรือ บิน 1 เที่ยว ปลูก 1 ต้น โดยประกาศวเปิดตัวโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีการปลูกป่าชายเลน[1] ต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค

293485-CX_image.jpg.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media OutReach

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง