“ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองหินมัลเบอร์รี่เฮาส์ จังหวัดมหาสารคาม” คว้าใจกรมการท่องเที่ยว ชนะเลิศ สุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ด้วยแนวคิดตลาดบ้าน ๆ สวนบ้าน ๆ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและยกระดับชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถขายสินค้า บริการและกิจกรรมท่องเที่ยว โดย การLiveสด การทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการทำการตลาดออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ (The NEXT Normal) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเสวนาสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ การอบรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสตูดิโอชุมชน รวมถึงการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากชุมชนท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200 ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมประกวดการทำคลิปหัวข้อ“ชุมชนชวนเที่ยว” โดยมีชุมชนท่องเที่ยว ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 58 ชุมชน เพื่อคัดเลือก 30 ชุมชน ซึ่งชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจะต้องมาประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ “Pitching Day โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยวของชุมชน ประกอบกับ สื่อชุมชนจัดทำเองในรูปแบบ PowerPoint และวิดีโอ” ในเวลา ไม่เกิน 7 นาที ผ่านระบบออนไลน์ และ Live streaming ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยชุมชนท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองหินมัลเบอร์รี่เฮาส์ จังหวัดมหาสารคาม
โดยนายเกษมสันต์ หางลาสิงห์ (เอ็ม-โชห่วยการ์เด้น) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองหิน มัลเบอร์รี่เฮาส์ จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนท่องเที่ยวน้องใหม่ นำเสนอคลิปชุมชนชวนเที่ยวได้น่าสนใจ คว้าใจคณะกรรมการ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ภายใต้แนวคิดตลาดบ้าน ๆ สวนบ้าน ๆ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน เล่าเรื่องร้านค้าโชห่วยที่ต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวชุมชน โดยการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนในชื่อหนองหินมัลเบอร์รี่เฮาส์ จังหวัดมหาสารคาม นำเสนอวิถีชีวิตในชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกหม่อน(มัลเบอรี่) เป็นพืชรองจากการทำนาข้าว ควบคู่กับการเกษตรชนิดอื่น และร่วมกันแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายที่ร้านโชห่วยการ์เด้น และช่องทางต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมาตั้งแต่ปี 2561 ร่วมกับสมาชิกทั้งหมด 15 ครัวเรือน ได้เชื่อมโยงกับชุมชน คือ สร้างเส้นทางไปยังสวนเกษตร กลุ่มอาชีพ วัด และอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน และรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดจะมีการปันผลให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 10% ด้วย นอกจากนั้น นายเกษมสันต์ ได้เปิดเผยถึงก้าวต่อไปของการเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยจะถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ชุมชนช่วยกันพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวของตนเองต่อไป สนใจติดต่อ Facebook : โชห่วยการ์เด้น “ตื่นเต้นมากๆ ที่ได้รางวัล ชุมชนเราเองก็เป็นบ้านนอกนะครับแต่ว่าเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พอเราได้เข้าร่วมโครงการก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันก็มีคนที่เข้าใจชุมชน เราก็เริ่มภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้ เราทำออนไลน์อยู่แล้ว แต่โครงการนี้ได้สอนกันตั้งแต่พื้นฐานการเป็นนักขายออนไลน์จนถึงการเป็นสุดยอดนักขายออนไลน์ การตัดต่อวีดีโอ การเขียน content ทุกอย่างเป็นโครงการที่ดีมากๆทำให้เราไม่หลงไม่หลงประเด็น ที่สำคัญทำให้ขายสินค้าได้ อยากฝากถึงทุกชุมชนนะครับที่กำลังทำท่องเที่ยวชุมชนอยู่ ท่านไม่ต้องเริ่มจากสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่มันสวยที่สุดในชุมชนก็ได้ เพียงแค่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรามีเราก็ทำให้มันดีทำออฟไลน์ให้เข้มแข็งและส่งเสริมถึงการทำออนไลน์มันจะเสริมการแล้วก็ควบคู่กันไปอันไหนทำแล้วเกิดรายได้ของเราก็เราควรจะเลือกสิ่งนั้นแล้วก็ทำให้มันดี” นายเกษมสันต์ หางลาสิงห์ กล่าว
#กรมการท่องเที่ยว #ชุมชนท่องเที่ยว #สุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ #สตูดิโอชุมชน #นักขายออนไลน์ #ชุมชน #โฮมสเตย์ #ชุมชน

ภาพข่าวชนะเลิศ2.jpg