ชวนปั่น ปั่นริมเล ชมเสน่ห์พัทยา พบกัน 13 พฤศจิกายน 2565 นี้

“ปั่นริมเล ชมเสน่ห์พัทยา”
งานปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ Peace Road Thailand 2022
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJeb7PvLFLA-UsnEWT3nd9kJ7mPJN6kTCD3Kj6sdiPT4PnKA/viewform
จัดโดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทย ร่วมกับ เมืองพัทยา

#UPFTHAILAND #PEACEROADTHAILAND

#มูลนิธิสพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทย

#ปั่นริมเลชมเสน่ห์พัทยา

#PEACEROADThailandปั่นเพื่อสันติภาพ