จีนประกาศเปิดตัวศูนย์สาธิตอนุญาโตตุลาการอาเซียนที่หนานหนิง

การประชุมสุดยอดอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอาร์เซ็ปและอาเซียน (RCEP and ASEAN International Arbitration Summit) ในหัวข้อ “แบ่งปันโอกาส ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง นวัตกรรม และความก้าวหน้าของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสืบเนื่องจากอาร์เซ็ป” ได้เปิดฉากขึ้นที่เมืองหนานหนิงในวันที่ 16 สิงหาคม การประชุมดังกล่าวให้ความสำคัญกับประเด็นร้อนแรงในแวดวงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับประสบการณ์และผลลัพธ์ด้านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป (RCEP) พร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน รวมถึงชาติสมาชิกอาร์เซ็ปรายอื่น ๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและบูรณาการเศรษฐกิจ

ในการประชุมนี้ยังมีพิธีเปิดตัวป้ายชื่อประจำศูนย์สาธิตอาเซียน (ASEAN Trial Center) ของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งจีน (CIETAC) ด้วย เพื่อเปิดศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเมืองหนานหนิง

รูปแบบและกลไกการทำงานของศูนย์สาธิตแห่งนี้ ได้แก่ 1. หากข้อตกลงอนุญาโตตุลาการกำหนดให้เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นสถานที่นั่งพิจารณาแล้ว CIETAC อาจเป็นผู้ฟังคดีดังกล่าวที่ศูนย์สาธิตอาเซียน 2. หากไม่มีการระบุสถานที่นั่งพิจารณาในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ CIETAC อาจทำหน้าที่เป็นผู้ฟังคดีดังกล่าวที่ศูนย์สาธิตอาเซียน หลังปรึกษาและได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายแล้ว 3. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว CIETAC อาจทำหน้าที่เป็นผู้ฟังคดีดังกล่าวที่ศูนย์สาธิตอาเซียนในการระงับข้อพิพาท หลังปรึกษาและได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายแล้ว โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 4. ศูนย์สาธิตอาเซียนจะมอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการตัดสินคดีให้กับสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ร่วมมือกับ CIETAC ในการฟังคดีหากจำเป็น

ศูนย์สาธิตอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดย CIETAC ในฐานะสถาบันผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการสำหรับอาเซียน ศูนย์สาธิตอาเซียนแห่งนี้จะช่วยกว่างซีสร้างศูนย์อนุญาโตตุลาการระดับภูมิภาคให้กับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างสภาวะการทำธุรกิจที่มีความเป็นสากลและมีระเบียบรองรับ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาวะในการทำอนุญาโตตุลาการที่มีความว่องไวเพื่อระงับข้อพิพาทให้กับคู่สัญญาในจีนและอาเซียน และส่งเสริมการทำอนุญาโตตุลาการในกลุ่มเทรดเดอร์และนักลงทุนต่างชาติ มอบมาตรการทางกฎหมายให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของจีนและอาเซียน

กว่างซี ซีเอ พาโนรามา กรุ๊ป (Guangxi CA Panorama Group) เป็นผู้จัดการประชุมนี้

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1878911/image.jpg

คำบรรยายภาพ – การประชุมสุดยอดอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอาร์เซ็ปและอาเซียน