Lazada

งาน Printtech&GSE Expo 2023

งาน Printtech&GSE Expo 2023 ที่จะมีการจัดขึ้นในวันพฤหัส ที่ 30 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์
ที่ 2 เมษายน 2556 นี้ มีการจัด WorkShop ให้ทุกท่านที่สนใจ งานสกรีนเสื้อผ้า รวมถึงวิธีการสกรีนเทคนิคต่างๆ ได้มาลองเข้าร่วมสนุกกันในงานครั้งนี้ !! ++ ท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนกันได้เลยทั้งแบบออนไลน์หรือจะเป็นการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มของเราแล้วมายื่นหน้างานก็ได้ ++