งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 130 เตรียมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน หรือ แคนตันแฟร์ ครั้งที่ 130 จะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 โดยงานครั้งนี้จะประกอบด้วยส่วนจัดแสดง 51 ส่วน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 16 หมวดหมู่ พร้อมด้วย “โซนฟื้นฟูชนบท” ซึ่งจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ชนบทหลายแห่งของจีน และจะเปิดให้ผู้มาเยือนเข้าชมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

สถานที่จัดงานจะยังคงแบ่งการจัดแสดงสินค้าออกเป็นสามช่วงในแบบที่ทุกคนคุ้นเคย ซึ่งแต่ละช่วงจะมีระยะเวลา 4 วัน พื้นที่จัดแสดงมีขนาดรวมทั้งสิ้น 1.185 ล้านตารางเมตร และคาดว่าจะมีบูธมาตรฐานประมาณ 60,000 บูธเติมเต็มพื้นที่ขนาดใหญ่นี้ ทั้งนี้ ได้มีการเชิญตัวแทนในประเทศจีนจากองค์กรและบริษัทต่างประเทศ ตลอดจนผู้ซื้อในประเทศเข้าร่วมงาน ขณะที่เว็บไซต์ของงานได้พัฒนาฟังก์ชันใหม่ ๆ และเชื่อมต่อกับพื้นที่จัดแสดงอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานในรูปแบบออนไลน์ได้สัมผัสกับงานในรูปแบบออฟไลน์ได้มากขึ้น

แคนตันแฟร์เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่กว้างขวางและครอบคลุม เป็นงานที่มีประวัติยาวนานที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด ครบครันที่สุด และมีมูลค่าการซื้อขายทางธุรกิจมากที่สุดในประเทศจีน และเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งศตวรรษของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปีนี้ งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 130 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดแผนงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมฉลอง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของงานแคนตันแฟร์ในฐานะเวทีสำหรับการพัฒนารอบด้าน พร้อมรวบรวมสิ่งที่น่าประทับใจที่ได้จากการป้องกันและควบคุมโควิด-19

สำหรับมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานแคนตันแฟร์จะทำหน้าที่ส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาประเทศรูปแบบใหม่ ซึ่งมองว่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นแกนหลัก ขณะที่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศไปพร้อมกันนั้นจะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน

งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 130 ยินดีต้อนรับบริษัทจีนและบริษัทต่างชาติเข้าร่วมงานที่ยิ่งใหญ่นี้ และร่วมกันสรรสร้างอนาคตที่ดีกว่า

งานแคนตันแฟร์จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการค้าต่างประเทศจีน

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1579460/1.jpg

คำบรรยายภาพ: งานแคนตันแฟร์ ครั้งที่ 130 เตรียมกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

งาน.jpg