คอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน

ขอเชิญเข้าร่วม
คอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน
ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
https://forms.gle/yCqjVfXpuUq5Tw5P7