คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เคลื่อนเสรีระสังขาร เจ้าคุณเที่ยง ณ รพ.ธนบุรี2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น. คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เคลื่อนสรีระสังขาร เจ้าคุณเที่ยง อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม (พระธรรมธีรราชมหามุนี) ออกจากโรงพยาบาลธนบุรี 2 โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่ง เจ้าคุณเที่ยง อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ 85 ปี 63 พรรษา มีกำหนดสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นเวลา 100 วัน

501.jpg