คณะผู้แทนจากฝูเจี้ยนเยือนสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรม

รายงานข่าวจากสำนักงานสารสนเทศมณฑลฝูเจี้ยนแจ้งว่า ระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา คุณโจว จู่อี้ (Zhou Zuyi) เลขาธิการคณะกรรมการมณฑลฝูเจี้ยนและประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนมณฑลฝูเจี้ยน ได้นำคณะผู้แทนจากมณฑลฝูเจี้ยนไปเยือนสิงคโปร์

คณะผู้แทนดังกล่าวได้ดำเนินการตามฉันทามติที่สำคัญที่ผู้นำของจีนและสิงคโปร์มีร่วมกัน โดยได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งได้ไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวฝูเจี้ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับมิตรภาพและยกระดับความร่วมมือระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับประเทศสิงคโปร์ การเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายพยายามใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่างเป็นประโยชน์แก่กัน

สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางหลักของผู้โยกย้ายถิ่นฐานชาวฝูเจี้ยนในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมา และเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีส่วนร่วมในการเปิดประเทศและพัฒนาของมณฑลฝูเจี้ยนหลังจากที่จีนดำเนินนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ ปัจจุบัน ชาวจีนโพ้นทะเลราว 1.63 ล้านคนในสิงคโปร์มีเชื้อสายฝูเจี้ยน

ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และความเกี่ยวดองทางวัฒนธรรม ทำให้ฝูเจี้ยนและสิงคโปร์มีการแลกเปลี่ยนกันในด้านต่าง ๆ อยู่บ่อย ๆ และหลังจากที่จีนและสิงคโปร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2533 ก็ยิ่งส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและประเทศสิงคโปร์เข้มแข็งขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งสองฝ่าย

ในปี 2565 ฝูเจี้ยนและสิงคโปร์มีมูลค่าการค้าต่อกัน 2.714 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อสิ้นปี 2565 สิงคโปร์มีโครงการลงทุนในมณฑลฝูเจี้ยน 1,833 โครงการ มูลค่าการลงทุนตามสัญญารวม 1.187 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2364 เรือสำเภาจีนลำแรกแล่นออกจากท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ตรงไปยังสิงคโปร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฝูเจี้ยนและสิงคโปร์ก็มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อย ๆ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างฝูเจี้ยนและสิงคโปร์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยกรมพาณิชย์แห่งมณฑลฝูเจี้ยน (Department of Commerce of Fujian Province) ร่วมกับองค์การวิสาหกิจระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (International Enterprise Singapore) และสถาบันอื่น ๆ ได้จัดงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ เช่น การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการเงินระหว่างจีน (ฝูเจี้ยน) กับ สิงคโปร์ ในปี 2566 และการประชุมสุดยอดความร่วมมือองค์กรเทคโนโลยีระหว่างประเทศ (สิงคโปร์-ฝูเจี้ยนของจีน) ในปี 2565 กิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจชั้นนำของสิงคโปร์ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปิโตรเคมี ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านเงินทุน เทคโนโลยี อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ไปจัดตั้งธุรกิจในฝูเจี้ยน ซึ่งจะส่งผลผลักดันให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในฝูเจี้ยนพัฒนาไปในสู่ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างฝูเจี้ยนและสิงคโปร์ให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา: สำนักงานสารสนเทศมณฑลฝูเจี้ยน