ขอเชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ “NCDs ในผู้สูงอายุ” ผ่านโปรแกรม Zoom กับฝ่ายบริหารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “NCDs ในผู้สูงอายุ” กิจกรรมที่จะพาทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ รวมถึงป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

กิจกรรม “NCDs ในผู้สูงอายุ” เป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะให้ทุกท่านได้ร่วมทำกิจกรรมใน 2 ฐานเรียนรู้คือ

1.ห้องครัวไม่กลัวโรค

2.เขยิบมาขยับ

มาร่วมกันเรียนรู้การสร้างสุขภาวะกาย ใจ ปัญญา และสังคมของผู้สูงอายุกันได้ผ่านทาง Zoom ในวันศุกร์ที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Form ที่นี่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvLvAP0zmPiN0ZAng1c_8-Wg3UbL2lNL70-KWdLzZSWuZzmg/viewform

ฝ่ายบริหารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ
โทรศัพท์ : 093-124-6914
โทรสาร : 02-3431552
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
99/8 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

7-NCDs-ในผสอ..jpg