ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ปาฐกถา เรื่อง “โอกาสและอนาคตเกษตรสมุนไพรสร้างรายได้และเศรษฐกิจ” พร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Story Success Case” และบรรยายพิเศษ “ยกระดับมาตรฐาน สู่การส่งออกสมุนไพรไทย” และเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โทร.02 149 5609 หรือ 02 591 7007 ต่อ 3303

3333.jpg