ขอเชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ร่วมชมงาน “ร้อยดวงใจกลุ่มชาติพันธุ์ 111 ปี” เมืองแม่ฮ่องสอน

พบกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2564 ณ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-614-417

11111.jpg