ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ที่ดินที่แฝงอยู่ในการค้าระหว่างประเทศ

ทีมนักวิจัยของเฉาเพิ่ง หง (Chaopeng Hong) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น (Tsinghua Shenzhen International Graduate School หรือ Tsinghua SIGS) ได้พัฒนาระบบบัญชีตามการบริโภคด้วยการรวมค่าประมาณการปล่อยก๊าซใหม่และแบบจำลองอินพุต-เอาท์พุตหลายภูมิภาค เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ที่ดินที่แฝงอยู่ในการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2560 โดยจากการศึกษาพบว่า มากกว่าหนึ่งในสี่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ที่ดินทั่วโลก มีความสัมพันธ์กับสินค้าเกษตรที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศ การศึกษาชี้ให้เห็นว่า ในบริบทของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ การลดก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพและลึกซึ้งอาจต้องใช้ความพยายามร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลก บทความวิจัยของดร.หงเรื่อง “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ที่ดินที่แฝงอยู่ในการค้าระหว่างประเทศ” (Land-use emissions embodied in international trade) ได้ถูกตีพิมพ์บนวารสารไซแอนซ์ (Science) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj1572)

การใช้ที่ดินของมนุษย์และการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมการเกษตร แม้จะนำมาซึ่งสินค้าเกษตรปริมาณมหาศาลเพื่อการบริโภคของประชากรโลก แต่ก็ได้ทำลายระบบนิเวศและเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศของโลก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเกษตรคาดว่าจะมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษย์ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การค้าระหว่างประเทศอนุญาตให้สินค้าและบริการที่ผลิตในภูมิภาคหนึ่งถูกนำไปใช้ในภูมิภาคอื่น ๆ ได้ ส่งผลให้การบริโภคถูกแยกออกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดร. เฉาเพิ่ง หง และคณะทำงานพบว่า มากกว่าหนึ่งในสี่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ที่ดินทั่วโลกเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งท้ายที่สุดแล้วถูกบริโภคในภูมิภาคที่แตกต่างจากแหล่งที่มีการผลิต โดยมีการถ่ายโอนมากที่สุดจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ เช่น บราซิล อินโดนีเซีย และอาร์เจนตินา ไปยังภูมิภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน นั่นทำให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจขึ้นอยู่กับการยกระดับความโปร่งใสของซัพพลายเชน

เกี่ยวกับสถาบันสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

สถาบันสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา (iEE) เป็นส่วนสำคัญของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น ก่อตั้งขึ้นเพื่อความยั่งยืนทั่วโลกในอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ สถาบันฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ฝึกฝนผู้มีความสามารถระดับสูงที่สามารถแข่งขันในโลกได้ และให้การสนับสนุนนโยบายด้านอารยธรรมทางนิเวศวิทยา สถาบันฯ มีคณาจารย์ที่ยอดเยี่ยมและแหล่งข้อมูลการสอนมากมาย เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติ

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนในปีการศึกษา 2566 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2022/1111/c1402a58653/page.htm

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันผ่านช่องทางออนไลน์
https://live.eeo.cn/pc.html?lessonKey=ec88c84d4075547d

สำหรับข้อมูลหลักสูตรและสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน โปรดติดต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
อีเมล: admissions.iee@sz.tsinghua.edu.cn
โทรศัพท์: +86 755 26418632
เว็บไซต์: https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/environment_ecology/list.htm

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1948693/Tsinghua_Shenzhen_International_Graduate_School.jpg
คำบรรยายภาพ – บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1948694/The_Institute_Environment_Ecology.jpg
คำบรรยายภาพ – สถาบันสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

A-Science-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง