กิจกรรม สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม “สวนนันท์ FUN FAIR เดินกินถิ่นพระนาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา จัดขึ้นเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ Soft Power สู่อาชีพยุคใหม่ของนักศึกษา ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการ ณ เวทีกลางบริเวณลานกิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับการจัดกิจกรรม “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมในงานประกอบด้วย นำชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ Workshop การทำผ้ามัดย้อม/การทำลูกชุบ/การทำเครื่องประดับไทย ออกร้านออกบูธ และการแสดงบนเวที
#SSRU #FARSSRU #FHSSSRU #SCISSRU
#สวนนันท์ #สวนนันท์FUNFAIR #สวนนันท์ฟันแฟร์ #SSRUFUNFAIR #funfair #เรื่องกินเรื่องใหญ่ #workshop
▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th

funfair-big.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง