การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, นวัตกรรม, การเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างคุณค่า: ศูนย์การสื่อสารแห่งชาติเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดตัววิดีโอเชิดชูนักวิทย์จีน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ศูนย์การสื่อสารแห่งชาติเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NCCST) ได้เปิดตัววิดีโอคัดสรรที่มีชื่อว่า “การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, นวัตกรรม, การเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างคุณค่า” (Promoting Science Literacy, Innovation, Entrepreneurship and Value-Creation) ผ่านหน้าเว็บแนะนำ วิดีโอเหล่านี้เผยแพร่ผ่าน CCTV.com และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ชื่นชมจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์จีน และเรียนรู้เกี่ยวกับการผงาดขึ้นของจีนในฐานะมหาอำนาจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการรู้ความเป็นไปแห่งยุคสมัย

วิดีโอดังกล่าวแบ่งออกเป็นสามตอน ได้แก่ “บทนำ: ต้นกำเนิดของจิตวิญญาณยุคใหม่ของนักวิทยาศาสตร์จีน”, “เรื่องราวหลัก: แก่นแท้ของจิตวิญญาณยุคใหม่ของนักวิทยาศาสตร์จีน” และ “บทส่งท้าย: บทใหม่ของจิตวิญญาณยุคใหม่ของนักวิทยาศาสตร์จีน” โดยมีธีมย่อย 6 หัวข้อ ชุดวิดีโอนี้เจาะลึกถึงต้นกำเนิดและพัฒนาการของจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์จีน โดยเป็นการเชิดชูนักวิทยาศาสตร์จีนที่มีคุณูปการสำคัญต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับชีวิตของประชาชน และการพัฒนาของจีนบนเส้นทางสู่การฟื้นฟูประเทศ

ในขณะที่เราสร้างประเทศจีนให้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NCCST มุ่งมั่นส่งเสริมการสื่อสารและการพลิกโฉมความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยล่าสุดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังสนับสนุนจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น เพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์และมุ่งหวังจะผสานความรักชาติเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของจีน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเคารพและเชื่อถือวิทยาศาสตร์ด้วยความเต็มใจ และมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของจีนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2094403/1.jpg
คำบรรยายภาพ – วิดีโอคัดสรรเปิดตัวโดยแบ่งออกเป็นสามตอน