การมีที่ปรึกษา HR จะช่วยพัฒนาบริษัทและองค์กรเติบโตอย่างไร

ทำไมบริษัทถึงต้องมี ที่ปรึกษา HR ?ในเมื่อบริษัทขนาดเล็กหรือกลาง ต่างก็มีเจ้าหน้า HR หรือ HR Manager อยู่แล้ว

• ความสำคัญของ ที่ปรึกษา HR และ พัฒนาธุรกิจ องค์กร ?
• ประโยชน์ที่จะได้รับจาก การจ้างที่ปรึกษา HR ?
• กลุ่มงานและทักษะที่แตกต่างของ HRM และ OD/HRD?
• แนวทางโซลูชั่น แก้ไขปัญหา พัฒนาบุคคลและองค์กร มีอะไรบ้าง?
• ปัจจัยในการเลือก บริษัทที่ปรึกษา hr มีอะไรบ้าง?

หาคำตอบได้ที่ https://www.consyncgroup.com/hr_content/ที่ปรึกษา-hr/

hr.jpg