การประชุมวัฒนธรรมราชวงศ์หมิง ประจำปี 2566 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา การประชุมวัฒนธรรมราชวงศ์หมิง ประจำปี 2566 (Ming Dynasty Culture Forum 2023) ได้จัดขึ้นที่ศูนย์นักท่องเที่ยวสุสานราชวงศ์หมิง (The Ming Tombs Tourist Center) งานนี้ร่วมกันจัดโดยสำนักมรดกทางวัฒนธรรมเทศบาลกรุงปักกิ่ง สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเทศบาลกรุงปักกิ่ง สำนักวิทยุและโทรทัศน์เทศบาลกรุงปักกิ่ง คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขตฉางผิง และรัฐบาลประชาชนเขตฉางผิงของเทศบาลกรุงปักกิ่ง

การประชุมวัฒนธรรมราชวงศ์หมิง ประจำปี 2566 จัดขึ้นในหัวข้อ “ราชวงศ์หมิงอันรุ่งเรือง วัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์” (Splendid Ming Dynasty, Glorious Culture) ประกอบด้วยการประชุมหลัก 1 รายการ การประชุมย่อยตามหัวข้อ 5 รายการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 รายการ นิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรม 3 รายการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 10 รายการ ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดปีนี้ โดยมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของเขตฉางผิงในฐานะจุดบรรจบของสาม “แถบวัฒนธรรม” (Culture Belt) ของกรุงปักกิ่ง ตลอดจนเจาะลึกและสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมราชวงศ์หมิง ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และการพัฒนาวัฒนธรรมจีนโบราณในเขตฉางผิง ตลอดจนช่วยสร้างศูนย์วิจัย แลกเปลี่ยน และสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมราชวงศ์หมิงที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากการรายงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขตฉางผิง

ราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644 หรือ พ.ศ. 1911-2187) มีเสน่ห์โดดเด่นเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์จีน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว จีนประสบผลสำเร็จมากมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของวัฒนธรรมโลกเป็นอย่างมาก การประชุมวัฒนธรรมราชวงศ์หมิงมีจุดมุ่งหมายในการเจาะลึกและสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมราชวงศ์หมิง รวมถึงนำเสนอแง่มุมที่โดดเด่นผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนเพิ่มองค์ประกอบใหม่ ๆ ให้กับชีวิตในยุคสมัยใหม่

การประชุมวัฒนธรรมราชวงศ์หมิง ประจำปี 2566 รวบรวมผู้คร่ำหวอดด้านวัฒนธรรม นักวิชาการที่มีชื่อเสียง และอินฟลูเอนเซอร์ราว 60 คน มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและกำหนดแนวทางในการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมราชวงศ์หมิงในยุคใหม่อย่างมีคุณภาพสูง

การประชุมวัฒนธรรมราชวงศ์หมิง ประจำปี 2566 มีการผสมผสานองค์ประกอบทั้งเชิงวิชาการและไม่ใช่เชิงวิชาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดรับกับความสนใจของผู้เชี่ยวชาญและประชาชนทั่วไป โดยเน้นองค์ประกอบที่ได้รับความนิยมและทันสมัย ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมอีกมากมาย เช่น เทศกาลการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน รวมถึงการจัดแสดง “ไป่ จือ อี้” (Bai Zi Yi) หรือชุดครอบครัว 100 ชุดสำหรับฉลองทารกอายุครบ 100 วัน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำสมจริงในการขายสินค้าเชิงวัฒนธรรมและสินค้าสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เขตฉางผิงสามารถผลักดันให้วัฒนธรรมราชวงศ์หมิงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงมีอิทธิพลและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

การประชุมวัฒนธรรมราชวงศ์หมิงจะยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการรวบรวมทรัพยากร ขับเคลื่อนการพัฒนา บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน ตลอดจนให้บริการและการสนับสนุน เพื่อดึงดูดผู้คนให้มากขึ้น ตีความและนำเสนอวัฒนธรรมราชวงศ์หมิงในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในภูมิภาค และทำให้วัฒนธรรมราชวงศ์หมิงเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเขตฉางผิง

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เขตฉางผิง

ลิงก์รูปภาพประกอบข่าว:

ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441483

คำบรรยายภาพ: แผ่นศิลาจารึกตั้งตระหง่านท่ามกลางแสงแดดสีทองยามเย็น