การบินไทยนำเครื่องบินแอร์บัส เอ320 เข้าประจำฝูงบิน เสริมทัพเที่ยวบินรองรับการเดินทาง เริ่ม 1 ก.ค.นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะนำเครื่องบินแอร์บัส เอ320 จำนวน 4 ลำ เข้าประจำฝูงบิน เพื่อเสริมทัพเที่ยวบินรองรับความต้องการการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ดังกล่าว จะนำมาทำการบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทย โดยทำการบินในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลี (TG323/324) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และทำการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ (TG351/352) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 โดยให้บริการเฉพาะชั้นประหยัด (Economy class)

ทั้งนี้ การนำเครื่องบินแอร์บัส เอ320 มาให้บริการจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอากาศยานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถวางแผนและพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน และจัดเที่ยวบินให้ครอบคลุมความต้องการของผู้โดยสารในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตารางบิน พร้อมสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ทีเว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ทุกวัน (ตลอด 24 ชม.)

THAI-Welcomes.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง